Chishuihe Bridge Yibi

From HighestBridges.com
Jump to navigationJump to search

Chishuihe Bridge Yibi
宜毕高速赤水河大桥
Zhenxiong, Yunnan, China
(427) feet high / (130) meters high
525 foot span / 160 meter span
2019

Chishuihe Bridge YibiDroneSide.jpg


Chishuihe Bridge Yibi is the highest bridge on the Yibi Expressway between Yibin, Sichuan and Bijie, Guizhou.

The balanced cantilever concrete span has piers as tall as 67 meters.


Chishuihe Bridge YibiDrone.jpg


Chishuihe Bridge YibiPiertops.jpg


ChishuiheYibiHighDrone.jpeg


ChishuihePiersConst.jpeg


ChishuiYibiSatellite.jpg

Chishuihe Bridge Yibi satellite image.


ChishuiYibiSatelliteWide.jpg


ChishuiYibiLocationMap.jpg

Chishuihe Bridge Yibi location map.