Liujiayan Bridge

From HighestBridges.com
Jump to navigationJump to search

Liujiayan Bridge
刘家岩特大桥
Wangcaozhen, Guizhou, China
(459) feet high / (140) meters high
492 foot span / 150 meter span
2019

LiujiayanProb150mtrSpan.JPG


Liujiayan Bridge is one of two high beam bridges on the Zunyi to Suiyang Expressway in Northern Guizhou Province.

The Liujiayan Bridge is 810.6 meters long.


Liujiayan810.6mtrs.JPG

Image by Eric Sakowski / HighestBridges.com


Liujiayan110mtrPier.JPG

Image by Eric Sakowski / HighestBridges.com


LiujiayanBase.JPG

Image by Eric Sakowski / HighestBridges.com


LiujiayanConstruction.JPG

Image by Eric Sakowski / HighestBridges.com


LiujiayanProb140mtrH.JPG

Image by Eric Sakowski / HighestBridges.com


LiujiayanFromBelow.JPG

Image by Eric Sakowski / HighestBridges.com


LiujiayanSatellite.jpg

Liujiayan Bridge satellite image.


SuizhenExpressway(Furongjiang)Satellite.jpg


LiujiayanLocationMap.jpg

Liujiayan Bridge location map.


FurongjiangSuizhengLocationMapWide.jpg