Qizhongyuan Glass Footbridge

From HighestBridges.com
Jump to navigationJump to search

Qizhongyuan Glass Footbridge
其中园玻璃桥
Yongchuan, Chongqing, China
(328) feet high / (100) meters high
(912) foot span / (278) meter span
2018

QizhongyuanGlass4.jpg


One of the largest pedestrian spans in Chongqing Province, the Qizhongyuan Glass Footbridge crosses high above Baiyanchao Gorge within the Qizhongyuan Scenic Area.


QizhongyuanGlass5.jpeg


QizhongyuanGlassRender.jpg


QizhongyuanGlass2.jpg


QizhongyuanGlass3.jpg


QizhongyuanGlassRenderDesign2.jpg


QizhongyuanGlassRenderDesign3.jpg


QizhongyuanGlassRenderDesign.jpg


QizhongyuanGlassSatellite.jpg

Qizhongyuan Glass Footbridge satellite image.


QizhongyuanGlassSatelliteWide.jpg


QizhongyuanGlassLocationMap.jpg

Qizhongyuan Glass Footbridge location map.


QizhongyuanGlassLocationMapWide.jpg