Xiaohengxi Railway Bridge

From HighestBridges.com
Jump to navigationJump to search

Xiaohengxi Railway Bridge
小横溪特大桥
Maqiaozhen, Hubei, China
(312) feet high / (95) meters high
(262) foot span / (80) meter span
2022

Xiaohengxi RailwayDrone.jpeg


Xiaohengxi Railway Bridge is one of many high bridges on the spectacular Zhengzhou to Wanzhou High Speed Railwway. The tallest pier measures 82.5 meters.


Xiaohengxi RailwayDroneSide.jpeg


Xiaohengxi RailwayDroneDown.jpeg


Xiaohengxi Railway Satellite.jpg

Xiaohengxi Railway Bridge satellite image.


Xiaohengxi Railway LocationMap.jpg

Xiaohengxi Railway Bridge location map.


Xiaohengxi Railway LocationMapWide.jpg